Spiritual Development

Founder

Founder “Bio”

Special Appreciation,

Thanks so much to the unseen world had preserved, supported, and protected me, especially rescued and completely healed and relief my stomach peduncle ulcerative diseases of the pancreas, these only limited survival gains have been achieved., and once again rescued me out of cursed charms, that made me be victim. The tangible world has created many amenities as well as many opportunities for me in particular and for humanity in general. On the journey of life I had met many tough lessons, whether good or bad, right or wrong, which was support and helped me gain valuable knowledge. Thankful life gave me the value lessons. May the Universal Energy Protects and shed light over the laws of “Existence & Extermination”. Please apply these laws In order to clarify the equal right to impose justice there for humankind soon entitled joyful tranquility and happiness.

Read more »


 • Dr. Michael Tran M.D (T.M)
 • I was born in the village of Cai Be, province of Tiền Giang, Mỹ Tho. Located in Southern Vietnam. 
 • Immigrant to USA and living in Houston, TX.
 • 2005 – Founder Of Use Of Life, the universal energy for spiritual development
 • 2003 I studied and obtained the Doctor Degree of Philosophy from the Medicina Alternativa Institude Affilated to The Open International University for Complementary Medecine Colombo, Srilanka.
 • I has been professional lecture Human Universal Energy in Thailand more than ten years.
 • 1993 to 2004. The lectures was included in Thailand Universities, Colleges, Temples, and also taught in Thailand’ s government offices, Jails to help prisoners in both mental and physical purposes.

In The United States Of America:

                                              Dr. Tran served at:
Founder
 • Texas Yoga Center
 • Tracy GEE Community Center. 
 • Bear Creek Community Center.
 • Special seminars in California & Boston MA.
 • Online as Consultant until present.
 • Dr. Michael Tran M.D (T.M)

Đặc Biệt Cảm Tạ,

Chân thành cảm tạ, thế giới vô hình gìn giữ và hỗ trợ,Tôi đã được chữa lành về căn bệnh loét cuống bao tử,cưu mang hơn 10 năm. Và thoát khỏi bùa ngải thư ếm (chứng bệnh nầy không xác định được thời gian tác động, khi trở về Mỹ (2006) mới phát hiện- Điều trị tại Bà Rịa, Vũng Tàu,Việt Nam).
Kế đến là cảm tạ thế giới hữu hình đã tạo ra tiện nghi, phương tiện cho tôi nói riêng và cho loài người nói chung, sinh hoạt trên quả địa cầu cho đến ngày nay.
Dòng đời với sự tiến hoá ngược xuôi trải qua nhiều thế kỷ, nhân sinh đã phải đối diện với biết bao là nghịch cảnh, éo le, khổ ải trong mọi khía cạnh và lãnh vực.

Cứ như thế mà tiếp tục tái diễn, dùng ngôn ngữ mà lý luận bên vực lý tưởng, phát huy đường lối chỉ đạo của từng phe nhóm. Đây là bài học quí giá nhất mà nhân loại phải gánh chịu do sự ích kỷ và tranh chấp.

Chào đón thế giới mới, con người mới, xin thỉnh cầu Đấng Huyền Vì Tối Cao, Năng Lượng Vũ Trụ Hộ Trì Phổ Độ cứu giúp muôn loài vạn vật, vượt qua khỏi cảnh tận diệt, sớm cùng nhau tạo dựng đời sống mới tràn đầy ân phước và sung túc vĩnh cửu.

Read more »

Dr. Michael Trần quê quán ở Cái Bè, Mỹ Tho, Tiền Giang. 

Hưởng qui chế ty nạn chính trị, nay trở thành công dân Hoa kỳ.

Quá Trinh Hoạt Động: 

1993-2004 Phục vụ tại Thailand qua chương trình hướng dẫn ngành Năng Lượng Vũ Trụ trong các Viện Đaị Học tại Bangkok, Văn phòng của Chính Phủ, Chùa, và các Trại Giam về hình sự.
2004 Tốt nghiệp Doctor về Triết Học Đông Phương của Viện Đaị Học Y Khoa Mở Rộng tại Colombo, Srilanka.
2005 Trở về lại Hoa Kỳ,

Founder của trang website UseOfLife.com
Định cư tại Houston & hướng dẫn nhiều khóa học:
Texas Yoga Center, 

Tracy Gee Community, 

Bear Creek Community, 

Boston MA.

Present:

Cố Vấn về phát triển tâm linh cho cộng đồng thế giới trên mạng lưới internet.