Spiritual Development

The Truth

The Truth 1

The Truth 1

The Laws Of Elimination Or Existence

In the mankind course, our  human “body” is only a tool to help our soul to learn, especially from a simple to a more complex form evolve, or to fulfill a mission, goals, and a certain unfinished work of our past.

so; Everyone naturally gone through three stages: birth – mature – Old (Dead)

 Spiritual calmness, Breathing and Meditation:

 This is extremely effective solutions for saving time and money. In addition, help everybody of all ages, all collars and social media about good health, physical mental wellbeing.

Raise the level of “self-consciousness” of his own, thinking; thoughts will be clearer about the duty and responsibility to the family, national, ethnic, and social.

Meditation is the only way to detect the human experience and knowledge reaped from past lives,  stored in memory, also known as mining HIDDEN POTENTIAL TREASURES.

 Please select appropriate training methods, decorous, and simple, but practical application must match the background and experimental science.

Read more »

The Truth

“The Great Nation Created Happy People”

Practice meditation is a top best for body balance and your every day’s health protection, it efficient and inexpensive:

Meditation:

  1.  Practice from five to 30 minutes per day.
     Sit comfortable, with eyes open and keep your mind free.
    Deeply inhale then slightly exhale at least 3 times
  2. Still keep eyes open, look but not see, think but nothing beside guilds your mind into the top of your head. 
     
    Regular practice will effectively for 2 areas:  Protecting Health and spiritual development.

The truth :

The function of the body physically feel increasingly in order to united with the soul,
you will be able to communicating with the invisible world, and showing the capacity to become or develop into something.  That mystery been given and will direct toward oneself. There for;  discovered as contrasted with potential effects.

There is always a reason
 If the desire is no longer encumbers, physical comfort will be instant.

“Found HAPPY HEAVEN ON EARTH“.

click read more để đọc tiếp

..

The Truth 1

Tre Già Măng Mọc

Trong quá trình của kiếp nhân sinh,”thể xác” của chúng ta chỉ là phương tiện để giúp linh hồn học hỏi, tiến hoá, hay chu toàn một sứ mạng, mục tiêu, một sự việc nào đó còn dang dở của thời gian quá khứ. Kế đến, hầu hết ai nấy đều giống như nhau trải qua ba giai đoạn: thuợng-trung-và thiếu niên.

Tịnh Tâm-Hít Thở và Thiền Định:

Đây là giải pháp vừa hữu hiệu, vừa ít tốn kém tài phí và ít tốn thời gian nhất, nhưng giúp được mọi tầng lớp mọi lứa tuổi, mọi giai cấp trong xã hội về: sức khoẻ tốt, tinh thần an vui. Nâng cao trình độ “tự ý thức” của chính mình, tư duy, tư tưởng sẽ được rõ ràng hơn về bổn phận, trách nhiệm đối với gia đình, quốc gia, dân tộc, và xã hội.

Read more...

Thực tập thiền đình mỗi ngày là cách duy nhất để con người sớm phát hiện ra những kinh nghiệm và sự hiểu biết đã gặt hái từ nhiều kiếp trước, vi những dự liệu được lưu trữ trong phần ký ức,  mà đó cũng là mục tiêu lớn đối với giới Tu Học: KHÁM PHÁ TIỀM  NĂNG BÍ ẨN.

Bởi vì lợi ích quá lớn lao nầy, chúng ta cần phải chọn tức khắc một phương pháp luyện tập thích hợp,  đúng đắng, và đơn giản, nhưng cần phải thiết thực về sự ứng dụng, thực tế, phù hợp với nền khoa học văn minh hiện đại.

The Truth

Thiền Định Căn Bản

 

Động tác 1:

Tư thế ngồi thoải mái, hít vô bằng mũi thật đầy hơi, thở nhẹ ra bằng miệng (tối thiểu là ba lần – chuẩn bị tịnh tâm).

 

Động tác 2:

Mở mắt khi tịnh tâm, (vài ngày sẽ quen) hướng tư tưởng tập trung trên đỉnh đầu, tư tưởng có điểm để trụ, không di chuyển, tạo sự êm dịu,  có tác dụng là kích thích hệ thống thần kinh ở não bộ gia tăng hoạt động.

Thường xuyên luyện tập mỗi lần 30 phút, sẽ hiệu quả cho cả 2 lãnh vực: Bảo vệ sức khoẻ & Phát triển tâm linh.

Chức năng cảm nhận của thể xác ngày càng gia tăng, hợp nhất với linh hồn, giao tiếp với thế giới vô hình & phát hiện khả năng tiềm ẩn

Khi tịnh tâm tất nhiên phải lấy tâm làm chủ, đòi hỏi thời gian luyện tập để giúp tinh thần ổn định, chứ không phải tạo cơ hội, nuôi dưỡng tham vọng, dục vọng, mơ tưởng, hay mong cầu quyền thế.

Phải quyết tâm, chân thật, cụ thể phụng sự bằng hành động nhằm đóng góp lợi ích cho xã hội. Những yếu tố vừa liệt kê không thể thiếu nếu mong muốn đạt kết quả mỹ mãn và nhanh chóng:

NIỀM VUI HẠNH PHÚC LÀ THIÊN ĐÀNG TẠI THẾ !

The Truth 2

The Truth 2

It is All about Universal Energy.

 

Vietnam’s Bronze Drum:

Humankind’s Ancestor.

Humankind undergone so many periods of evolution, there was change by the time of the visible world; the main cause is goes through transformation and direct impact from the unseen World; that is cosmic energy.

 

There were solid proof, the physical body gone and return to dust through the elements of time, but the soul is immortal, then rebirth once again and repeats.

Now and then, society’s generating many more human being, many doctrines, many religious associations and activities appears to adjust the evolutionary, that change expressed through the laws of: “Elimination or Existence

 

“An order of God”

The bronze rum is “treasures” of Mankind’s ancestors, and have saved for many thousands of years, and centuries for Vietnamese Ethnic, there were hidden the codes, the symbols, engage a super energetic, the powerful matchless is the only key used to open the mankind’s “evolution” of both physical and energy world.

 

We are the descendants of Vietnamese Ethnic, even we are living domestic or overseas, we need more efforts to promote the true love, and the light of wisdom.

 

However; If you were the one of our ancestor souls,

The one of the great Spiritual professors, or one of the Evangelism, or one of owns religious who practitioner religious, all are the one mystery master of the most super practitioner’s fraternal world power, we are willing to take all responsibility and strong contribution from immediately to save human life now for the future generations.

Only Mankind helps Mankind, let get together, open widen hands and tighten our love, in order to determine and build social life as Peace, prosperity and happiness.

Cordially greet,  Much More Research –  www.history.com

The Truth 2

Vietnam’s Bronze Drum

 

Tổ Tiên Việt Nam.

Nhân sinh trải qua nhiều thời kỳ tiến hoá, đổi thay và thay đổi, theo thời gian của thế giới hữu hình, nguyên nhân chính là qua biến chuyển và tác động trực tiếp từ thế giới vô hình còn gọi là năng lượng vũ trụ.

Minh chứng xác thực, thể xác trở về cát bụi qua yếu tố của thời gian, linh hồn thì bất diệt, tồn tại và luân hồi. Vì thế xã hội ngày gia tăng nhân số, nhiều chủ thuyết, hội đoàn và tôn giáo xuất hiện…sinh hoạt nhằm chỉnh đổi sự tiến hoá thể hiện qua định luật: “Đào Thải hay Tồn Tại”

 

“Ấn Lệnh của Thượng Thiên”

Trống Đồng là “Bửu Vật” của Ông Bà Tổ Tiên Việt Nam đã lưu lại từ nhiều ngàn năm,nhiều thế kỷ cho Dân Tộc Việt Nam, bằng các mã số, ký hiệu tràn đầy năng lực, quyền uy vô song, là chìa khóa duy nhất để khai mở cánh cửa ” Sinh Tồn-Tiến Hoá-Huỷ Diệt” cho cả hai thế giới: vật chất và năng lượng.

Là con cháu của giống nòi Dân Tộc Việt đang sinh sống ở hải ngoại hay quốc nội, chúng ta cần nổ lực nhiều hơn, để phát huy chân tình yêu thương, ánh sáng của minh triết đến với mọi người.

 

Ai Là những linh hồn của các vị Thầy Tâm Linh Cao Cả và Chân Chính,

Hỡi các vị Truyền Giảng, các hành giả chân tu của các tôn giáo và các vị hành giả chân tu tại gia, các huynh đệ hành giả nhân điện trên thế giới, các vị có nhiều khả năng hãy tình nguyện nhận lãnh trách nhiệm, mạnh dạn, sốt sắn, và tích cực đóng góp nhiều hơn nữa vào chương trình cứu giúp nhân sinh ngay thời kỳ này và mai sau.

 

Con Người giúp Con Người, chúng ta hãy cùng nhau mở rộng vòng tay và xiết chặt  tình thân ái, quyết tâm tạo dựng đời sống xã hội:         Thanh Bình, Ấm No, và Hạnh Phúc.

Chào Thân ái,

Dr. Michael Tran M.D.(T.M)

Tài liệu tham khảo:

 http://trongdongvietnam.info/news/Giai-ma-thong-tin-mat-trong-dong-25.html